Internationella kvinnodagen


"Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder. På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället"

(källa wikipedia)

Oavsett om du har en socialistisk politisk agenda eller om du rent generellt vill uppmärksamma kvinnor för att de är fantastiska så är det stor synd och skam att vi år 2018 fortfarande behöver en internationell dag för att påvisa ojämlikheter mellan könen. Jag engagerar mig inte aktivt längre på kvinnodagen, familj och livet överlag kommer emellan. Jag har stor respekt för alla de som orkar fortsätta kampen dock. Jag har inga större problem med att någon säger grattis för oavsett om det betyder att de inte gjort sin läxa och inte fattar vad kvinnodagen är så betyder det ett uppmärksammande för kvinnan och en chans för oss andra att sakligt upplysa om hur det faktiskt är.  Det finns ingen anledning att bli aggressiv och fälla kränkande kommentarer, då är man i mitt tycke inte bättre än de som förringar kvinnors värde. Mer kärlek till världen, hot, kränkningar har ju sällan lett till något konstruktivt.


Jag passar på att hylla alla starka ensamstående morsor som vägrar känna sig som offer i en värld full av motgångar! Ta ingen skit Grynet!
0