Physical literacy

Budo & Kampsportsförbundet gör en landsomfattande satsning på att få fler barn och ungdomar att börja idrotta. Satsningen heter MotoriQ och ska locka barn mellan 6 och 10 år till en lekfull träning som ger dem en hälsosam grund och får dem intresserade av fysisk aktivitet. Konceptet bygger på det banbrytande kanadensiska synsättet ”physical literacy” som på svenska kan översättas till rörelserikedom. Med denna miljonsatsning vill Budo & Kampsportsförbundet gå i bräschen för ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Sverige

Igår gick jag en introduktionsutbildning i physical literacy tillsammans med ett 30-tal andra personer från olika kampsportsföreningar. Utbildningen/kursen anordnades av Svenska Budo och kampsportsförbundet. För mig upplevdes det vara självklarheter som någon satt ord på. Jag gick introduktionen för att jag vill lära mig mer och känna mig trygg i rollen som knatteledare på våran klubb. Det var intressant och spännande och jag tror inte det var sista gången jag hörde talas om begreppet.


Med den stora satsningen på MotoriQ vill förbundet öka de fysiska kunskaperna hos svenska barn och ungdomar. På samma sätt som barnen i dag först får lära sig alfabetet för att sedan kunna läsa, får de genom MotoriQ-modellen lära sig kroppens olika rörelser och rörelsemönster vid tidig ålder så att de ska få fysiska färdigheter att kunna prova på olika idrotter. På motsvarande sätt som man genom att läsa får ett större ordförråd, ska MotoriQ-modellen ge barnen bättre motorik, få dem mer nyfikna och skapa en större lust att vara fysiskt aktiva – oberoende av vilken idrott de väljer att satsa på. Genom lek får de lära sig balans, koordination, att hoppa, att kasta, att röra sig framåt och bakåt etc. Träningen gör att de mår bättre och blir hälsosamma
0