För och nackdelar med att välja ekolgisk mat

Fördelar
  1. Till skillnad från konventionell odling, hindras ekologiska bönder från att använda konstgödsel, kemiska tillsatser och konserveringsmedel i sin produktion. Maten du äter har därmed inga kemiska rester och du slipper giftiga bekämpningsmedel som kan utgöra allvarliga hälsoproblem.
  2. Ekologisk odling gör mindre skada på naturen och atmosfären eftersom det inte går att odla ekologiskt i stor skala. Det sparar vatten och dessutom finns en större variation/mångfald av växtlighet där det odlas ekologiskt.
  3. Även om skillnaden inte är så stor som vi vill tro så finns det dock en skillnad och det gäller näringsämnen. Störst skillnad är det vad gäller antioxidanter, ekologisk mat innehåller ungefär 20% mer.
  4. Ekologisk mat smakar bättre, det naturliga sockerinnehållet i tex ekologisk frukt ökar pga ekologiskt odlingssätt vilket innebär att ekologiskt äpple faktiskt smakar sötare än ett konventionellt odlat äpple.
  5. Det sägs att ekologiskt odlat saknar härdat fett vilket i sin tur betyder att riskerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Vet ej hur sant det är men skall dubbelkolla. Återkommer.
  6. Eftersom bekämpningsmedel och annat kan passera till ofödda barn genom moderkakan är det också hälsosammare för gravida att äta ekologisk mat.
Nackdelar

  1. Även om det förändrats en hel del på senare år så håller många ekologiska varor fortfarande högre priser än ickeekologisk mat.
  2. Ekologisk mat ruttnar snabbare än oekologisk eftersom det saknar konserveringsmedel bland annat.
  3. Det är svårare att hitta ekologisk mat jämfört med icke. Nu för tiden finns det mesta som ekologiskt men kanske inte samlat på samma ställe vilket betyder att du får flänga runt eller helt enkelt inte handla 100% ekologiskt. 


0