Eko eller klimatsmart?

Om man som jag vill stoppa i mig giftfritt men också vara snäll mot miljön, vad skall jag värdera högst? Skall jag handla svenskt ickeekologiskt eller utländskt ekologiskt om bara de två alternativen finns? Vad är mest klimatsmart och hur mycket påverkar ekomat mig positivt egentligen? 

Den här frågan ställde jag på min FB och fick några ganska intressanta svar. Till exempel:


"Den är inte lätt. Men jag brukar tänka att rotsaker och lök, kål och pumpa borde gå att köpa ekologiskt och hyfsat närodlat. Dvs kräver inte uppvärmning i växthus eller långa transporter. Ju mer ’exotisk’ eller värmekrävande en grönsak/frukt är desto mindre bör man köpa av den produkten. Men då kan ett varmt land (trots lång transport) vara bättre än kort transport och höga uppvärmningskostnader. Kortare beskrivet, ju mer säsongsbetonat du äter desto bättre. Och då gärna så närodlat som möjligt. Jag har svårt att inte äta ekologiskt (oavsett distans/säsong)."

"Många "klimatsmarta" lyfter fram närodlat etc då långa transporter ska påverka miljön negativt. Sen är frågan om en lång transportsträcka är sämre än många korta sträckor. En lastbil eller tio småbilar, vilka skickar ut mest gift i miljön?Jag kan tycka att närodlat är bra. Fast jag är inte säker på att det i alla avseenden är bättre för miljön. Rätt skött kan kanske centraliserat odlat med långa transporter vara bättre för miljön."

"Om du vill tänka klimatsmart när det gäller grödor, så bör du titta på studierna kring vilka grödor som minskar utsläppen när man odlar dem ekologiskt och vilka som ökar utsläppen.Det är vanligt förekommande att folk tror att ekologiskt = mindre utsläpp men det är ofta tvärtom faktiskt. Anledningen är att det ofta krävs tätare, regelbunden besprutning vid ekologiska odlingar eftersom mildare bekämpningsmedel används och för att det blir mer angrepp = mindre % av odlingens grödor som blir mat av samma anledning. Dock ska ju nämnas att ekologiskt med största sannolikhet är bättre för kroppen, av ovan nämnda anledning. Som andra nämnde så är det ofta transportsträckor och förpackningar som är de stora bovarna när det gäller förpackade varor."

"Tänk på att närodlat (som du köper i butik) inte är garanti för att maten inte varit ute o rest. Köp korttransporterat tex gå med i en ekoring".


Det är inte så enkelt som man skulle önskat att det var. Jag kommer fortsätta handla ekologiskt men skall försöka sätta mig in lite mer i vad som egentligen i långa loppet är det klart bästa både för hälsa och miljö. De hänger ju naturligtvis ihop. Men skall man tänka under en livstid eller skall man tänka generellt? Med tanke på kommande generationer menar jag.


0